Verzekerde zorg

Alant Vrouw heeft met alle zorgverzekeraars tariefafspraken gemaakt voor alle zorgprogramma’ s. Dit betekent dat u in principe volledig verzekerd bent voor de zorg die u bij Alant Vrouw ontvangt. De rekening wordt rechtstreeks door ons naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Uitzondering: voor de sterilisatie met Essure en de behandeling met PTNS zijn met de meeste zorgverzekeraars al afspraken gemaakt maar met een enkeling nog niet. Hiervoor is het dus belangrijk dat u controleert of deze behandeling in uw aanvullende verzekering is opgenomen, voordat u met ons een afspraak maakt. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar de vergoeding. Wij kunnen u ook informeren met welke verzekeraars wij reeds afspraken hebben gemaakt.

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen moet dit minimaal 24 uur van te voren gebeuren bij de Alant Vrouw vestiging waar u de afspraak heeft staan.
Helaas zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen als u niet op een afspraak verschijnt en u zich niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) heeft afgemeld. In 2012 bedraagt het wegblijftarief € 40,-  per afspraak. Deze maatregel is helaas nodig, omdat het steeds vaker voorkomt dat cliënten onaangekondigd niet op hun afspraken verschijnen. Deze tijd had dan door een andere patiënt ingevuld kunnen worden. Op deze manier kunnen wij o.a. met elkaar voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. Indien u een nota ontvangt voor een afspraak die u niet bent nagekomen, moet u deze zelf betalen. Uw ziektenkostenverzekeraar vergoedt deze nota niet. Wij verzoeken u dan ook dringend uw afspraak goed te noteren zodat geen misverstanden kunnen ontstaan en u geen nota ontvangt voor een niet nagekomen afspraak.

Per 1 januari 2011 is het pakket van de basisverzekering uitgebreid voor bekkenfysiotherapie.
De eerste 9 behandelingen van bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentieworden vanuit de basisverzekering vergoed.