Veelgestelde vragen

Is de zorg bij Alant Vrouw verzekerde zorg?
Ja, Alant Vrouw heeft met alle zorgverzekeraars tariefafspraken gemaakt voor alle zorgprogramma’s, met uitzondering van de sterilisatie ingreep met Essure en PTNS. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en verzekeringspakket wordt deze behandeling meestal geheel of gedeeltelijk vergoed. Wij adviseren u dit vooraf na te gaan.

Is de zorg bij Alant Vrouw duurder dan in het ziekenhuis?
Nee, wij gaan uit van de landelijk vastgestelde DBC-prijzen (= diagnose behandel combinatie). Vaak hebben wij zelfs gunstiger tarieven met uw zorgverzekeraar afgesproken.

Is Alant Vrouw alleen in Bilthoven gevestigd of zijn er nog meer vestigingen?
Alant Vrouw is gevestigd in Bilthoven en in Amsterdam. In Bilthoven werkt Alant Vrouw nauw samen met het UMC Utrecht . In Amsterdam is er een nauwe samenwerking met het AMC en VU medisch centrum. Ook is Alant Vrouw in gesprek met andere ziekenhuizen in Nederland voor meerdere vestigingen.

Ik heb bekkenbodemklachten. Moet ik dan eerst naar mijn huisarts of kan ik direct met Alant Vrouw een afspraak maken?
U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig voordat u een afspraak met ons kunt maken. Wij informeren uw huisarts over de diagnose en onze behandeling.

Is Alant Vrouw van het UMC Utrecht en het AMC Amsterdam?
Nee, Alant Vrouw is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) maar werkt wel nauw samen met de betreffende academische ziekenhuizen. Zo zijn een aantal specialisten in ons team óók verbonden aan deze ziekenhuizen. Dr. Huub van der Vaart, gynaecoloog en medisch directeur van Alant Vrouw in Bilthoven en gynaecoloog Karlijn Schweitzer werken zowel bij Alant Vrouw als bij het UMC Utrecht. Jan-Paul Roovers, gynaecoloog en medisch directeur van Alant Vrouw in Amsterdam werkt daarnaast ook nog in het AMC. Deze academische ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in onze kwaliteitsbewaking.

Waar word ik geopereerd?
De vestigingen in Bilthoven en in Amsterdam opereren ieder op eigen locaties; De cliënten van de vestiging in Bilthoven worden voor een dagbehandeling geopereerd in het EMC in Bilthoven / Bosch en Duin. De grotere, vaak meervoudige, operatieve ingrepen vinden plaats in het UMC Utrecht.

De cliënten van de vestiging in Amsterdam worden voor dagbehandelingen geopereerd in Medisch Centrum Boerhaave in Amsterdam. Voor complexere operatieve ingrepen, waarbij een langduriger verblijf noodzakelijk is, verwijzen wij cliënten door naar het AMC Amsterdam. Zij zullen daar worden geopereerd door één van de twee gynaecologen die verbonden zijn aan zowel Alant Vrouw als het AMC Amsterdam.

Is er een wachtlijst voor consult en behandeling?
Nee, wij hebben geen wachtlijst.

Ik wil een afspraak afzeggen.
Wanneer u een afspraak wilt afzeggen moet dit minimaal 24 uur van te voren gebeuren bij de Alant Vrouw vestiging waar u de afspraak heeft staan.
Helaas zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen als u niet op een afspraak verschijnt en u zich niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) heeft afgemeld. In 2011 bedraagt het wegblijftarief € 40,- per afspraak. Deze maatregel is helaas nodig, omdat het steeds vaker voorkomt dat cliënten onaangekondigd niet op hun afspraken verschijnen. Deze tijd had dan door een andere patiënt ingevuld kunnen worden. Op deze manier kunnen wij o.a. met elkaar voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. Indien u een nota ontvangt voor een afspraak die u niet bent nagekomen, moet u deze zelf betalen. Uw ziektenkostenverzekeraar vergoedt deze nota niet. Wij verzoeken u dan ook dringend uw afspraak goed te noteren zodat geen misverstanden kunnen ontstaan en u geen nota ontvangt voor een niet nagekomen afspraak.